1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 رای)
Loading...

صیغه برای عراقی ها در مشهد

متاسفانه بعد از پایین آمدن ارزش پول ملی، عراقی ها با اندکی دلار می توانند وارد ایران شوند و ثروتمند به نظر برسند. یکی
از مقاصد مهم عراقی ها برای صیغه شهر مشهد است. شما به عنوان یک ایرانی چه نظری در این رابطه دارید؟

بازدید: 1,479