دسته: سریال

تماشای آنلاین مجموعه سریال های ایرانی و خارجی

minoo series e 26 d8b3d8b1db8cd8a7d984 d985db8cd986d988
Posted in سریال سریال ایرانی

Minoo Series E 26 – سریال مینو

سریال مینو روزهای فرد ساعت 9 شب به وقت تهران 🔶 این سریال زندگی سه قهرمان به نام های مینو، عماد و رضا است که درگیر حوادث پیش از انقلاب می شوند، مینو روایتی از عشق، خیانت و انتقام است که با شروع جنگ شکل دیگری پیدا می کند و…

minoo series e 27 d8b3d8b1db8cd8a7d984 d985db8cd986d988 d982d8b3d985d8aa d8a2d8aed8b1
Posted in سریال سریال ایرانی

Minoo Series E 27 – سریال مینو قسمت آخر

سریال مینو روزهای فرد ساعت 9 شب به وقت تهران 🔶 این سریال زندگی سه قهرمان به نام های مینو، عماد و رضا است که درگیر حوادث پیش از انقلاب می شوند، مینو روایتی از عشق، خیانت و انتقام است که با شروع جنگ شکل دیگری پیدا می کند و…

minoo series e 1 5 d8b3d8b1db8cd8a7d984 d985db8cd986d988d8aed984d8a7d8b5d987 d982d8b3d985d8aa 1 d8aad8a7 5
Posted in سریال سریال ایرانی

Minoo Series E 1-5 (سریال مینوخلاصه قسمت 1 تا 5)

سریال مینو روزهای فرد ساعت 9 شب به وقت تهران 🔶 این سریال زندگی سه قهرمان به نام های مینو، عماد و رضا است که درگیر حوادث پیش از انقلاب می شوند، مینو روایتی از عشق، خیانت و انتقام است که با شروع جنگ شکل دیگری پیدا می کند و…

minoo series e 6 10 d8b3d8b1db8cd8a7d984 d985db8cd986d988d8aed984d8a7d8b5d987 d982d8b3d985d8aa 6 d8aad8a7 10
Posted in سریال سریال ایرانی

Minoo Series E 6 -10 (سریال مینوخلاصه قسمت 6 تا 10)

سریال مینو روزهای فرد ساعت 9 شب به وقت تهران 🔶 این سریال زندگی سه قهرمان به نام های مینو، عماد و رضا است که درگیر حوادث پیش از انقلاب می شوند، مینو روایتی از عشق، خیانت و انتقام است که با شروع جنگ شکل دیگری پیدا می کند و…

minoo series e 11 15 d8b3d8b1db8cd8a7d984 d985db8cd986d988d8aed984d8a7d8b5d987 d982d8b3d985d8aa 11 d8aad8a7 15
Posted in سریال سریال ایرانی

Minoo Series E 11 -15 (سریال مینوخلاصه قسمت 11 تا 15)

سریال مینو روزهای فرد ساعت 9 شب به وقت تهران 🔶 این سریال زندگی سه قهرمان به نام های مینو، عماد و رضا است که درگیر حوادث پیش از انقلاب می شوند، مینو روایتی از عشق، خیانت و انتقام است که با شروع جنگ شکل دیگری پیدا می کند و…

minoo series e 16 20 d8b3d8b1db8cd8a7d984 d985db8cd986d988d8aed984d8a7d8b5d987 d982d8b3d985d8aa 16 d8aad8a7 20
Posted in سریال سریال ایرانی

Minoo Series E 16 -20 (سریال مینوخلاصه قسمت 16 تا 20)

سریال مینو روزهای فرد ساعت 9 شب به وقت تهران 🔶 این سریال زندگی سه قهرمان به نام های مینو، عماد و رضا است که درگیر حوادث پیش از انقلاب می شوند، مینو روایتی از عشق، خیانت و انتقام است که با شروع جنگ شکل دیگری پیدا می کند و…

minoo series e 21 24 d8b3d8b1db8cd8a7d984 d985db8cd986d988d8aed984d8a7d8b5d987 d982d8b3d985d8aa 21 d8aad8a7 24
Posted in سریال سریال ایرانی

Minoo Series E 21 -24 (سریال مینوخلاصه قسمت 21 تا 24)

سریال مینو روزهای فرد ساعت 9 شب به وقت تهران 🔶 این سریال زندگی سه قهرمان به نام های مینو، عماد و رضا است که درگیر حوادث پیش از انقلاب می شوند، مینو روایتی از عشق، خیانت و انتقام است که با شروع جنگ شکل دیگری پیدا می کند و…

o series e 1 d8b3d8b1db8cd8a7d984 d8a7d98f d985d8abd8a8d8aa d982d8b3d985d8aa 1
Posted in سریال سریال ایرانی

O+ Series E 1 – سریال اُ مثبت قسمت 1

قسمت بعد👈http://bit.ly/2YP8y3X 🔶 مردی ثروتمند به نام عزیز خان( که تصمیم دارد نصف تهران را بخرد) ، دچار یک حادثه طراحی شده توسط دامادش (هوشی) شده و از بالای یکی از دهها برج در حال ساخت خودش ، به پایین سقوط میکند و به بیمارستان برده میشود . در بیمارستان…

o series e 2 d8b3d8b1db8cd8a7d984 d8a7d98f d985d8abd8a8d8aa d982d8b3d985d8aa 2
Posted in سریال سریال ایرانی

O+ Series E 2 – سریال اُ مثبت قسمت 2

قسمت قبل👈 http://bit.ly/2H9WzTI قسمت بعد👈http://bit.ly/2KAQPV6 🔶 مردی ثروتمند به نام عزیز خان( که تصمیم دارد نصف تهران را بخرد) ، دچار یک حادثه طراحی شده توسط دامادش (هوشی) شده و از بالای یکی از دهها برج در حال ساخت خودش ، به پایین سقوط میکند و به بیمارستان برده میشود…

o series e 3 d8b3d8b1db8cd8a7d984 d8a7d98f d985d8abd8a8d8aa d982d8b3d985d8aa 3
Posted in سریال سریال ایرانی

O+ Series E 3 – سریال اُ مثبت قسمت 3

قسمت قبل👈 http://bit.ly/2YP8y3X قسمت بعد👈http://bit.ly/2Z9aFyQ 🔶 مردی ثروتمند به نام عزیز خان( که تصمیم دارد نصف تهران را بخرد) ، دچار یک حادثه طراحی شده توسط دامادش (هوشی) شده و از بالای یکی از دهها برج در حال ساخت خودش ، به پایین سقوط میکند و به بیمارستان برده میشود…

o series e 4 d8b3d8b1db8cd8a7d984 d8a7d98f d985d8abd8a8d8aa d982d8b3d985d8aa 4
Posted in سریال سریال ایرانی

O+ Series E 4 – سریال اُ مثبت قسمت 4

قسمت قبل👈http://bit.ly/2KAQPV6 🔶 مردی ثروتمند به نام عزیز خان( که تصمیم دارد نصف تهران را بخرد) ، دچار یک حادثه طراحی شده توسط دامادش (هوشی) شده و از بالای یکی از دهها برج در حال ساخت خودش ، به پایین سقوط میکند و به بیمارستان برده میشود . در بیمارستان…

o series e 5 d8b3d8b1db8cd8a7d984 d8a7d98f d985d8abd8a8d8aa d982d8b3d985d8aa 5
Posted in سریال سریال ایرانی

O+ Series E 5 – سریال اُ مثبت قسمت 5

قسمت قبل👈http://bit.ly/2Z9aFyQ 🔶 مردی ثروتمند به نام عزیز خان( که تصمیم دارد نصف تهران را بخرد) ، دچار یک حادثه طراحی شده توسط دامادش (هوشی) شده و از بالای یکی از دهها برج در حال ساخت خودش ، به پایین سقوط میکند و به بیمارستان برده میشود . در بیمارستان…